Projekt naukowy, realizowany przez ks. dr hab. Henryka Drawnela SDB, uzupełnia poważny brak w obszarze badań naukowych dotyczących tekstów z Qumran i żydowskich apokryfów. Nie istnieje wydanie krytyczne wszystkich aramejskich fragmentów 1 Henocha, a poprzednie wstępne wydania tych tekstów nie brały pod uwagę relacji pomiędzy tekstem aramejskim a greckim i etiopskim tłumaczeniem. Podejmowany projekt zakłada szeroką wiedzę dotyczącą problemów tekstualnych 1 Henocha jak również filologiczne przygotowanie w dziedzinie języków starożytnych, w których tekst apokryfu jest zachowany, czyli w dziedzinie języka aramejskiego, greckiego oraz staroetiopskiego, czyli Ge'ez. Ponieważ problemy teksualne powiązane są z interpretacją tekstu, potrzebna jest również znajomość hebrajskiego tekstu Starego Testamentu oraz niekiedy akkadyjskich tekstów okresu późnobabilońskiego, z którymi również Księga Henocha jest powiązana. Tak więc zarówno na poziomie krytyki tekstu jak i umiejętności filologicznych projekt ten wymaga od naukowca szerokich filologicznych umiejętności, przygotowania w dziedzinie paleografii żydowskiej i doświadczenia w pracy ze starożytnymi manuskryptami. Nic więc dziwnego, że aż po dzień dzisiejszy taki projekt nie został jeszcze podjęty i zrealizowany.

 

Tytuł projektu w j. polskim:      

Wydanie krytyczne żydowskich manuskryptów aramejskiej Księgi Henocha z Qumran

                                        

Obszar badawczy - HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

 

Numer panelu dyscyplin: HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

 

English Version

Autor: ks. Henryk Drawnel
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2018, godz. 09:39 - Marcin Zieliński