Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"MISERICORDIA ET IUS. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia".

26 października 2016 - Lublin

 
Więcej informacji w pdf-ie: Informacje.Konferencja Naukowa

„Kościół wobec idei państwa i władzy. Od Chrztu do Milenium"

9–10 czerwca 2016 - Kraków

 

Szanowni Państwo,

w dniach 9–10 czerwca 2016 roku Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje konferencję naukową, zatytułowaną: „Kościół wobec idei państwa i władzy. Od Chrztu do Milenium".

 

Więcej informacji w pdf-ie: Informacje

 Konferencja Naukowa

„Badania młodych naukowców jako krok w rozwoju Nauki”

23 kwietnia 2016 - Warszawa

 

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje zagadnienia związane z działalnością badawczą doktorantów w świetle wpływu jaki wywierają one na rozwój Nauki. Celem jest przybliżenie aktualnych zainteresowań Młodych Naukowców. Konferencja będzie również stanowić forum do wymiany doświadczeń w prowadzeniu prac badawczych.

 

Więcej informacji w plikach: FormularzZaproszenie

 

  VI Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców
„Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”

14-16 kwietnia 2016 r. - Bydgoszcz

 

Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei w środowiskach akademickich oraz integracja młodych naukowców z całej Polski. Ponadto zainspirowanie naukowców z różnych dziedzin pracujących na uniwersytetach i innych uczelniach wyższych do podejmowania wspólnych projektów badawczych. Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie nauki zainteresowane problemami współczesności: psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, ekonomistów, jak i przedstawicieli innych dyscyplin nauki.

 

Więcej informacji na: http://ikd.edu.pl/ 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2016, godz. 19:47 - Andrzej Cudo