Główną imprezą od wielu lat organizowaną przez KNT jest Tydzień Eklezjologiczny. Powstał on jako odpowiedź na Sobór Watykański II. Celem TE jest aplikowanie i aktualizacja nauczania soborowego oraz podejmowanie tematów szczególnie ważnych dla Kościoła we współczesności.

 

W ramach TE od 2013 roku odbywają się Panele studenckie, podczas których studenci i doktoranci mają możliwość wygłoszenia referatów tematycznie związanych z Tygodniem. Nową inicjatywą Koła Naukowego umożliwiającą młodym teologom prezentowanie owoców swojej pracy naukowej jest ogólnopolska konferencja „Iuvenes Errantes” organizowana od 2016 roku. 

 

Od kilku lat organizowane są tzw. „Spotkania z Mistrzem”. Jest to możliwość poznania osób, w pierwszej kolejności teologów, wyróżniających się swoimi zainteresowaniami, wkładem naukowym, intuicjami. 

 

Młodą inicjatywą są Debaty studenckie będące doskonałą okazją do ożywionej dyskusji nad interesującymi i aktualnymi zagadnieniami w gronie studentów z różnych kierunków. 

W latach 2012-2013 jako wydarzenie towarzyszące TE odbywały się Targi Nowej Ewangelizacji. Celem TNE było zaprezentowanie bogactwa i różnorodności wspólnot w Kościele Katolickim, ich charyzmatów i działalności. Była to także okazja dla odwiedzających do rozmowy z ich przedstawicielami i nawiązania kontaktów.

 

Oprócz wspomnianych inicjatyw, Koło organizuje różnorodne spotkania okolicznościowe oraz tematyczne związane z zainteresowaniami członków i rozeznanymi potrzebami. Z przeszłych wydarzeń można wymienić np. prelekcję Dawida Mielnika „Zasada sprawiedliwości w kontekście jazdy windą” czy sympozjum „Zagrożenia z Dalekiego Wschodu”.

 

Wiele inicjatyw KNT podejmuje we współpracy z innymi jednostkami. Od dawna trwa przyjaźń oraz wzajemna wszechstronna pomoc Koła i Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana". KNT angażuje się także w różne wydziałowe inicjatywy, takie jak Międzynarodowe Dni Biblijne, Dni Pneumatologiczne czy Dzień Świętości Życia.

 

Informacje o bieżącej działalności Koła Naukowego Teologów znaleźć można na naszej stronie internetowej: kntkul.wordpress.com.

 

 

 

 

Autor: Alena Androsik
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2016, godz. 20:42 - Mikołaj Grzenkowitz