1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś" (Zamość, 18-20.11.2014 r.) [zobacz fotoreportaż], [strona konferencji]. 
  2. Wieczór autorski Jonatana Barkaia i promocja tomu poetyckiego Zatracona metropolia (Centrum Kultury w Lublinie, 11.06.2014 r.) [plakat]; [zobacz fotoreportaż].
  3. Międzynarodowa Mutlidyscyplinarna Konferencja Naukowa "Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce [zobacz fotoreportaż: część pierwsza; część druga].
  4. Promocja książki Literatura polska w Izraelu. Leksykon, red. Karolina Famulska-Ciesielska, Sławomir Jacek Żurek,organizowana przez Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KULPracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Radio Lublin S.A. (Radio Lublin, 06.06.2013 r.), [plakat]; [zobacz relację "Niecodziennika Bibliotecznego"];  [zobacz fotoreportaż cz. 1.]; [zobacz fotoreportaż cz. 2.].
  5. Spotkanie z cyklu "wernisaże literackie" z dr Anną Frajlich organizowane przez Wschodnią Fundację Kultury „Akcent”, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL (20.05.2013 r.) [plakat] [zobacz relację TVP Lublin]
  6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu Pereca" (Warszawa-Zamość, 7-10.09.2015 r.) organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLINPolskie Towarzystwo Studiów JidyszystycznychFundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL [zobacz fotoreportaż], [program]

 

 

Autor: Karolina Famulska-Ciesielska
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015, godz. 15:28 - Agnieszka Karczewska