15 czerwca 2011

W Ośrodku „Brama Grodzka-Teatr NN” dr Marcin Pastwa wygłosił wykład pt. Między sztuką a dokumentem. Europejska fotografia lat 30. XX w.

 

14 czerwca 2011

W sali Rady Wydziału CN-208 odbyła się publicnz obrona rozprawy doktorskiej pani mgr Małgorzaty Kierczuk-Macieszko pt. Średniowieczne kadzielnice w Polsce, napisanej pod kierunkiem pani Prof. Jadwigi Kuczyńskiej w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej. Recenzentami pracy byli: ks. prof. dr hab. Stanisław Kobielus (UKSW) oraz dr hab. Jerzy Pietrusiński (IS PAN).

 

12 czerwca 2011

W tym dniu Ks. Prof. dr hab. Ryszard Knapiński obchodził 45 rocznicę otrzymania święceń kapłańskich, a także siedemdziesięciolecie urodzin. Z tej okazji w Kościele Akademickim odprawiona została uroczysta i dziękczynna Msza Święta, po której goście Jubilata mieli okazję zobaczyć wystawę fotogramów "Porta Fidei". Głównym punktem dnia było spotkanie w Aulii Muzykologii: wręczenie Jubilatowi Księgi Fides imaginem quaerens (zredagowanej przez dr Anetę Kramiszewską); laudacje wygłosili prof. Krzysztof Narecki, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, oraz prof. Ryszard Kasperowicz, Dyrektor naszego Instytutu; po wspomnieniach Przyjaciół i Znajomych Jubilata zebrani wysłuchali koncertu muzyki kameralnej obejmującego utwory Bacha, Mozarta, Dworzaka, Czajkowskiego, Mascagniego, Morricone. Utwory wykonał kwartet smyczkowy w składzie: Aleksandra Mazurek (I skrzypce), Emilia Siepkowska (II skrzypce), Katarzyna Czerniawska (altówka), Szymon Krzemień (wiolonczela).

 

10-11 czerwca 2011

W Dworku Staropolskim KUL odbyła się druga ogólnopolska sesja naukowa z tyklu Fides ex visu, pod hasłem Fides ex visu. Okiem mistyka.

 

10 czerwca 2011

Podczas zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Sztuce PAN prof. Ryszard Kasperowicz wygłosił wykład na temat "Robert Browning: obrazy renesansu w wiktoriańskiej Anglii".

 

28 maja 2011

W Nałęczowie otwarto nową, prywatną galerię sztuki współczesnej Spa Spot; jako pierwszy pokazał w niej ostatnie rysunki prof. Jacek Sempoliński, przyjaciel Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. Zdjęcia z otwarcia galerii można obejrzeć tutaj.

 

19 maja 2011

Instytut Historii Sztuki świętował 65-lecie swojej działalności naukowej i dydaktycznej. W sali Rady Wydziału odbyła się jubileuszowa konferencja, na której pojawili się przedstawiciele Władz Uczelni i Wydziału Nauk Humanistycznych, wykładowcy, pracownicy oraz studenci IHS, a także zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych oraz absolwenci i sympatycy Instytutu Historii Sztuki.

Gościnny wykład, zatytułowany "Historia sztuki dzisiaj" wygłosiła pani prof. Maria Poprzęcka. Pani prof. Jadwiga Kuczyńska oraz ks. prof. Ryszard Knapiński podzielili się swoimi wspomnieniami dotyczącymi nauki i pracy w IHS. Cztery studentki historii sztuki (Zofia Radwańska, Agata Wiśnioch, Anna Zajączkowska oraz doktorantka Aleksandra Krauze) zaprezentowały swoje zainteresowania naukowe.

Podczas Jubileuszu wręczono także po raz kolejny nagrodę im. Prof. Andrzeja Ryszkiewicza za najlepszą pracę magisterską z zakresu sztuki nowoczesnej. Otrzymała ją pani mgr Maria Pawłowska za pracę o architekturze Gaudiego.

Oficjalną część zakończył pokaz animowanej etiudy filmowej "OlimIHS", przygotowanej przez panią Martę Zbańską.

Jubileuszowi towarzyszyło uroczyste otwarcie wystawy fotogramów Drzwi Płockich w Nowogrodzie Wielkim, autorstwa ks. prof. Ryszarda Knapińskiego. Wystawa, zatytułowana "Porta Fidei", była również elementem uświetniającym okrągłe rocznice urodzin oraz święceń kapłańskich księdza profesora.

Na korytarzu IHS można było z kolei oglądać poświęconą historii Instytutu wystawę fotografii

W dzień Jubileuszu w lektorium urządzono wystawę książek, napisanych przez naszych naukowców, a także towarzyski poczęstunek.

Zdjęcia z Jubileuszu można zobaczyć w zakładce "Galeria".

 

25-26 listopada 2010

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się LIX Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki - "Polis-Urbs-Metropolis". Jej organizatorami był Instytut Historii Sztuki oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Tematyka sesji była poświęconaszeroko rozumianej koncepcji miasta - zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym, architektonicznym i symbolicznym, społecznym i artystycznym - oraz relacji miasto-sztuka - wzajemnemu oddziaływaniu na siebie energii artystycznego tworzenia oraz najrozmaitszych wizji miasta (szczegółowy plan Sesji dostępny tutaj).

 

Sesja stanowiła jeden z elementów obchodów 65-lecia istnienia Instytutu Historii Sztuki KUL.

 

 

 

 

 

01 października 2010

 

Rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki - 2010/2011

 

 

09 września 2010

 

Rozpoczęliśmy drugą edycję wykładów otwartych z historii sztuki, organizowanych wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego. W tym roku w organizację włączyło się też Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. W ciągu całego roku szkolnego 2010/2011 planowane są 22 wykłady, zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży.

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2013, godz. 20:11 - Ireneusz Marciszuk