Panele Niemcy-Polska-Ukraina: historia, (geo)polityka, bezpieczeństwo

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL przy współudziale Fundacji Konrada Adenauera w Polsce i Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów KUL organizuje trzy panele zatytułowane: Niemcy-Polska-Ukraina: historia, (geo)polityka, bezpieczeństwo w czasie Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, który odbędzie się 25 września 2017 r. o godz. 14.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2, sala S7C.


Konferencja „Ksiądz Bolesław Kumor. Historyk Kościoła i dydaktyk. W 15. rocznicę śmierci”

ks. Bolesław KumorOśrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL zaprasza na konferencję naukową „Ksiądz Bolesław Kumor. Historyk Kościoła i dydaktyk. W 15. rocznicę śmierci” poświęconą osobie jednego z najwybitniejszych nowożytnych historyków Kościoła, która odbędzie się 21 września 2017 r. w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.


Konferencja 2nd Lublin Celtic Colloquium – Centres and Peripheries in Celtic Studies

Celtic Colloquim 1017Katedra Filologii Celtyckiej KUL zaprasza na konferencję 2nd Lublin Celtic Colloquium – Centres and Peripheries in Celtic Studies, która odbędzie się 21-22 września 2017 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-217. Referaty dotyczyć będą literatury, historii, kultury i tradycji celtyckiego obszaru językowego (Irlandii, Walii, Szkocji, Bretanii) oraz analizy języków celtyckich w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Ambasady Irlandii.

 

Program


Konferencja „Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami”

Teologia w dyskursieInstytut Teologii Dogmatycznej KUL zaprasza na konferencję naukową „Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami”, która odbędzie się 19-20 września 2017 r. w ramach corocznego Zjazdu Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Miejscem konferencji będzie Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114.

 

Więcej

Czytaj dalej...

Rozpoczęcie roku akademickiego

Rok akademicki 2017/18 rozpocznie się 1 października 2017 r., natomiast zajęcia dydaktyczne będą trwać od 2 października. W tym dniu zapraszamy pracowników i studentów, a zwłaszcza studentów I roku, na Mszę św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 9.00.

Natomiast uroczysta inauguracja roku będzie miała miejsce 15 października.


Konferencja „Szalom Asz - pisarz, publicysta i społecznik”

Szalon Ash konferencjaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Łódzki, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Szalom Asz - pisarz, publicysta i społecznik”, która odbędzie się w Kutnie i Łodzi 14-15 września 2017 r.

 

Program


Trends in Logic XVII – Traditional and new perspectives on deontic logic and agency modeling

Wydział Filozofii, Katedra Podstaw Informatyki i Studia Logica zapraszają na XVII Międzynarodową Konferencję z cyklu Trends in Logic pt. Traditional and new perspectives on deontic logic and agency modeling. Konferencja odbędzie się w dniach 12-15 września 2017 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114.

 

Więcej

Czytaj dalej...

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich

konferncja redaktorów czasopism akademickichJuż po raz 25. odbędzie się Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich. Tym razem jej gospodarzem w dniach 5-8 września 2017 r. będzie Lublin, a temat konferencji brzmi „Między drukiem a siecią”. KUL jest współorganizatorem konferencji i będzie gościł jej uczestników w czwartek 7 września. W programie m.in. panel na temat sytuacji czasopism akademickich i ich roli, wykłady i warsztaty. Patronat merytoryczny nad konferencją objął Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński oraz rektorzy pozostałych publicznych uczelni wyższych Lublina.


Konferencja „Terminy i relacje w tekstach specjalistycznych”

Terminy i relacje w tekstach specjalistycznychInstytut Filologii Romańskiej KUL we współpracy z Instytutem Romanistyki UAM w Poznaniu, Towarzystwem Naukowym KUL oraz Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Terminy i relacje w tekstach specjalistycznych”, która odbędzie się 7-8 września 2017 r. w Collegium Joannis Pauli II, aula C-1031.


Konferencja „Kościół – naród – państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”

Kościół-naród-państwoKatedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL we współpracy ze Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich, Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Kurią Metropolitalną w Poznaniu oraz Zakładem Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT UAM w Poznaniu zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Kościół – naród – państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, która odbędzie się 3-5 września 2017 r. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Konferencji towarzyszyć będzie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a swoim patronatem objął ją abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.