Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą kampanię społeczną pt. „Wydarzenie społeczne ważne dla młodzieży”.

 

Konkurs kierowany jest do licealistów z Województwa Lubelskiego.

 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie mini kampanii społecznej promującej wydarzenie społeczne ważne dla społeczności lokalnej uczestnika (szkoły, osiedla itp.). Zaplanowane wydarzenie może odpowiadać na zaobserwowany w środowisku lokalnym uczestnika problem społeczny dotyczący młodzieży. Może również stanowić odpowiedź na postulaty stawiane przez jego rówieśników.

 

W trakcie oceny prac konkursowych pod uwagę będą brane następujące elementy zadania:

1.      Krótkie uzasadnienia wyboru problemu (maksymalnie do 1500 znaków)

2.      Opis propozycji rozwiązania problemu, czyli opis wydarzenia (maksymalnie do 3000 znaków)

3.      Pomysł na promocję wydarzenia (projekt layoutu – czyli ulotki, plakaty, interfejs strony internetowej)

 

Nagrodami w konkursie są książki z zakresu marketingu społecznego oraz, jako nagroda główna, nowoczesny czytnik e-book.

 

Prace konkursowe (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2013 roku na adres:

promocja.socjologia@gmail.com

 

Rozwiązanie konkursu nastąpi do dnia 13 maja 2013 roku. O wynikach poinformujemy wszystkich uczestników.

 

 

Pliki do pobrania:

* zgodą na przetwarzanie danych osobowych (osoba niepełnoletnia)

* zgodą na przetwarzanie danych osobowych (osoba pełnoletnia)

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2013, godz. 10:52 - Tomasz Peciakowski