Roczniki Kulturoznawcze

Czasopismo wydawane od 2010 roku początkowo jako rocznik, a od 2013 roku jako kwartalnik. Pomysł powołania do życia nowego tytułu powstał w środowisku kulturoznawców Wydziału Filozofii KUL, co miało wpływ na jego profil i charakter. Choć szczególny nacisk w badaniach prowadzonych w Instytucie kładzie się na problematykę sztuki i religii widzianych z multidyscyplinarnej perspektywy, redakcja pozostaje otwarta na współpracę z naukowcami z różnych ośrodków.

Więcej
 

 

Religijność Alternatywna

 

W 2012 roku ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Roberta T. Ptaszka i Marka Piwowarczyka p.t. Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności. Zainaugurowała ona nową serię wydawniczą poświęconą problematyce nowych ruchów religijnych widzianych z różnych, uzupełniających się punktów widzenia. Kolejne dwa tomy pod redakcją Roberta T. Ptaszka i Diany Sobieraj Ezoteryzm w zachodniej kulturze oraz Ezoteryczne tropy w kulturze Zachodu opublikowane już w 2013 roku świadczą nie tylko o prężnej działalnści naukowej badaczy zajmujących się alternatywną religijnością, ale również o nośności podejmowanej przez nich problematyki.

 

    

 

Literacki wymiar kultury

 

 

Książka "Świat kultury Romana Brandstaettera" wydana w 2015 roku otwiera najnowszą serię wydawniczą redagowaną przez pana prof. Ryszarda Zajączkowskiego.

 

Świat kultury Romana BrandstaetteraKulturowy wymiar twórczości Norwida

 

 

Robert T. Ptaszek, Nowa era religii? Ruch New Age i jego doktryna - aspekt filozoficzny, Lublin 2015 (wydanie II poprawione)

 

Nowa era religii - okładka książki

Autor: Rafał Nawrocki
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 14:40 - Rafał Nawrocki