Szkolenie pt.: BAZY DANYCH JAKO POMOC

W PODNIESIENIU POZIOMU CZASOPISM NAUKOWYCH

 

Dział Repozytorium Instytucjonalnego KUL i Pozycjonowania Wydawnictw Naukowych serdecznie zaprasza na otwarte szkolenie pt:

BAZY DANYCH JAKO POMOC W PODNIESIENIU POZIOMU CZASOPISM NAUKOWYCH, które poprowadzi dr Aneta Drabek.

Spotkanie odbędzie się 22 maja 2018 r. w sali CTW 102 i będzie trwało od godz. 9:30 do około 13:45.

Szkolenie dedykowane jest głównie redaktorom czasopism naukowych, ale może być przydatne także dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

Program    Słowo od Prelegentki

Link do nagrań i materiałów z WARSZTATÓW DOSKONAŁOŚCI WYDAWNICZEJ, w których przedstawiciele Działu uczestniczyli w kwietniu. Szczególnie polecamy prezentację dr Miłosza Rojka (MNiSW) dotyczącą ministerialnego Programu „Wsparcia dla czasopism naukowych”:

https://clarivate.savoinspire.com/warsztat/button-8/

 

 

---

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Serdecznie zapraszamy Pracowników WNS na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Termin, czas i miejsce spotkania: 17 maja br., godz. 9.00-9.45, sala CTW-220 (II piętro).

Cel konkursu: wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarze tematycznym konkursu. Przedmiotem konkursu są projekty realizowane poza Common Framework.

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego działania 4.3 „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi”.

Projekt składany w konkursie jest realizowany wyłącznie w ramach jednego tematu współpracy ponadnarodowej spośród wskazanych w konkursie:
1. Wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności;
2. Wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

Termin składania wniosków: 29 czerwca 2018 r.

 

---

 

 Szkolenie dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na konkursy PRELUDIUM 15 i OPUS 15 z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

 

W dniu 17 maja2018 r. w godz 10.00-14.00 w sali CTW-113 odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na konkursy PRELUDIUM 15 i OPUS 15 z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Szkolenie poprowadzi dr hab. Wojciech Sowa - pracownik NCN, koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Chętnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału do DKPNiDS e-mail:wojcik@kul.pl. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi maks. 25 osób. W pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które mają otworzony wniosek na OSF i przygotowują projekty. Na spotkanie powinni przynieść swój materiał oraz listę pytań, które będzie można zadać prowadzącemu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 maja b.r. włącznie lub do wyczerpania się miejsc.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2018, godz. 09:01 - Maria Mazurek-Olszowa