Wydział Nauk Społecznych KUL otrzymał w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

dofinansowanie projektu „Aktywny student - aktywny absolwent", mającego na celu wzmocnienie kompetencji studentów

Wydziału Nauk Społecznych wchodzących na rynek pracy. Kwota dofinansowania projektu wynosi 3 973 753 zł.

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 09:06 - Maria Mazurek-Olszowa