Wydział Nauk Społecznych powstał w 1918 roku i początkowo wchodził w skład Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. W 1952 roku został on zamknięty przez władze PRL a reaktywowany dopiero w 1980 roku ze zmienioną nazwą Wydział Nauk Społecznych, z 3 Sekcjami: społeczną, psychologii i pedagogiki. Pracowali tu m.in. Jerzy Strojnowski, Czesław Strzeszewski, Zenomena Płużek.

Instytuty WNS co roku organizują kilkanaście sesji i konferencji naukowych, często o zasięgu międzynarodowym. Ponadto organizowane są imprezy cykliczne: coroczne Dni Praw Człowieka, Tygodnie Psychologiczne i Tygodnie Społeczne oraz comiesięczne spotkania dyskusyjne poświęcone Wyzwaniom jakie stoją przed polską gospodarką i polityką u progu III tysiąclecia, których gospodarzem jest Instytut Ekonomii.

Wydział współpracuje m.in. z: University of Helsinki, University of Joensun (Finlandia), Metropolitan University (Meksyk), Uniwersytet w Klagenfurt, University of Warwick, West Wirginia University, Katolickie Uniwersytety w Leuven i Louvain-la-Neuve, Universität der Buneswehr w Hamburgu, Katholische Fachhochschule w Műnster, a profesorowie i wykładowcy Wydziału są członkami wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 13:51 - Justyna Tarkowska