Skład:

 

dr hab. Elżbieta Rydz -  przewodnicząca
dr Monika Adamczyk – pełnomocnik dziekana

Dyrektorzy Instytutów:
- prof. dr hab. Piotr Francuz (Instytut Psychologii)
- ks. prof. dr hab. Marian Nowak (Instytut Pedagogiki)
- dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych)
- dr hab. Justyna Szulich-Kałuża (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)
- dr hab. Wioletta Szymczak (Instytut Socjologii)
- prof. dr hab. Marian Żukowski (Instytut Ekonomii i Zarządzania)

Przedstawiciele Instytutów:
- mgr Zdzisław Błasiak (Instytut Ekonomii i Zarządzania)
- dr Andrzej Januszewski (Instytut Psychologii)
- dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL (Instytut Pedagogiki)
- dr Henryk Ponikowski (Instytut Ekonomii i Zarządzania)
- dr Andrzej Szabaciuk (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych)
- dr hab Darek Wadowski (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)
- dr Janina Zabielska (Instytut Socjologii)

Przedstawiciele studentów:
- Magdalena Pawłowska (studentka)
- Karolina Wach (studentka)

 

 

 

 

 

 

Autor: Katarzyna Lisiak-Duszenko
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 12:45 - Maria Mazurek-Olszowa