Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Rok akademicki 2014/2015

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Przewodniczący Komisji

 

Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa

 

Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego

 

Dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Administracji

 

Prof. dr hab. Artur Kuś

Dyrektor Instytutu Europeistyki

 

Dr hab. Piotr Zakrzewski

Przedstawiciel Instytutu Prawa

 

Ks. dr Adam Kaczor

Przedstawiciel Instytutu Prawa Kanonicznego

 

VACAT

Przedstawiciel Instytutu Europeistyki

 

mgr Piotr Pokorny

Przedstawiciel Instytutu Administracji - Sekretarz Komisji

 

mgr Konrad Kozioł

Przedstawiciel Doktorantów

 

Miłosława Malinowska

Przedstawicielka Studentów 

 

 

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2015, godz. 13:25 - Marta Ordon