Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Rok akademicki 2016/2017

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Przewodniczący Komisji

 

Dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa

 

Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego

 

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Dyrektor Instytutu Administracji

 

Dr hab. Sławomir Łukasiewicz

Dyrektor Instytutu Europeistyki

 

Dr hab. Piotr Zakrzewski

 

Dr hab. Anna Tunia

 

Dr hab. Beata Kucia-Guściora

 

Dr hab. Tomasz Sienkiewicz

 

Dr hab. Anna Haładyj

 

Dr Aneta Biały

 

Dr Jerzy Parchomiuk

 

Dr Małgorzta Ganczar

 

Dr Jacek Trzewik

 

Dr Piotr Sławicki

 

Ks. dr Grzegorz Bzdyrak

sekretarz Komisji

 

 

mgr Konrad Kozioł

Przedstawiciel Doktorantów

 

 

Przedstawiciele Studentów:

Anna Kasprzycka

Bartłomiej Mrozek

Dagmara Rembowska

Michał Sołtys

Tomasz Zarębski

 

 

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017, godz. 10:47 - Adam Jankowski