Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

Przewodniczący Komisji

 

Dr hab. Leszek Ćwikła

Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii

 

Ks. Dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

 

Dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

p.o. Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska

 

Dr Dorota Tokarska

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia

 

Dr hab. Barbara Marczewska, prof. KUL

 

Ks. Dr Jerzy Dąbek

 

Dr Beata Janeczko

 

Mgr Rafał Kuzioła

 

Dr Artur Lis

 

Dr Beata Piasny

 

Dr Anna Witkowska-Paleń

 

Dr Dorota Bis

Przedstawiciel Centrum Studiów Podyplomowych

 

Przedstawiciele studentów

 

Aleksandra Romanowska

Wojciech Wodniak

Marta Pietrycha

Karolina Psonka

Wioletta Idec

Maria Malec

 

Autor: Sylwia Terpiłowska
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017, godz. 14:02 - Małgorzata Wolak