Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

Przewodniczący Komisji

 

Dr hab. Leszek Ćwikła

Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii

 

Ks. Dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

 

Dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

p.o. Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska

 

Dr Rafał Kuzioła

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia

 

Dr Agnieszka Kramek

 

Dr Beata Janeczko

 

Dr Artur Lis

 

Dr Beata Piasny

 

Dr Dorota Bis

Przedstawiciel Centrum Studiów Podyplomowych

 

Przedstawiciele studentów

 

Pogorzelski Paweł

Wojciech Wodniak

Kinga Chuda

Radosław Kuśmierz

Autor: Sylwia Terpiłowska
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2018, godz. 09:04 - Adam Garbacz