Przedstawiciele studentów w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

w roku akademickim 2015/2016 

 

 

1. Anna Kasprzycka

2. Ewelina Lipska

3. Miłosława Malinowska 

4. Ernest Michałowski

5. Karolina Piasecka 

 

Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015, godz. 18:49 - Miłosława Malinowska