Wydział Teologii rozpoczął swą działalność w styczniu 1918 roku i stanowi do dziś zasadniczą instytucję naukową i wychowawczą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Środowisko naukowe Wydziału tworzyli m.in. Sługa Boży ks. Wincenty Granat, ks. Jacek Woroniecki OP, ks. Mieczysław Żywczyński, bp Marian Rechowicz.

Swoim przyszłym studentom proponuje sześć kierunków studiów stacjonarnych: teologia - studia jednolite magisterskie; muzykologia, nauki o rodzinie, praca socjalna - studia I stopnia oraz muzykologia, nauki o rodzinie - studia II stopnia.
Wydział proponuje również studia doktoranckie w kilkunastu specjalnościach.

 

Posiada 11 instytutów, 2 ośrodki badań i 42 Katedry, w których zajęcia prowadzi ok. 150 pracowników naukowych. W ciągu jednego roku akademickiego dyplom uzyskuje ok. 300 studentów. Stopniem naukowym doktora teologii wieńczy studia ok. 50 osób.

Wydział Teologii publikuje co roku ponad 300 pozycji wydawniczych, w tym ok. 50 książek. Wydaje 12 periodyków naukowych i wiele publikacji zbiorowych. Osiągnięcia naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologii sprawiają, że są oni zapraszani do udziału w wielu kongresach i sympozjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
 
Corocznie organizowane są z udziałem wielu międzynarodowej sławy prelegentów polskich i zagranicznych różne imprezy naukowe (sesje, sympozja, kongresy) - organizowane przez poszczególne Instytuty. Organizowane są także imprezy kilkudniowe, jak Tydzień Eklezjologiczny i Tydzień Duchowości.

Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi, m.in. Uniwersytetem Maria Assunta w Rzymie, Institut für Alttestamentliche Bibelwissenschaft (Salzburg), Uniwersytet Oxford, Studium Theologicum Jerosolymitanum, Instytut Ekumeniczny Akademii Teologii w Salamance, Centrum Ekumeniczne "Nova nadeje" w Brnie, Konfessionskundliches Institut des Evangelisches Bundes, Bensheim (Niemcy), Instytut Badań w Aarhus (Dania), oraz Pontificia Universitá Gregoriana, Universitá Salesiana i Anzelmiana w Rzymie, Uniwersytetami w Leuven, Salonikach, Eichstätt, Essen, Trewirze, Freiburgu, Wiedniu, Buffalo, Würzburgu, Monachium, Passau, Mainz, Koblenz.
 
 
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016, godz. 10:42 - Ewa Zięba