Instytut Europeistyki WPPKiA KUL  serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski do udziału w kolejnej - trzeciej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Integracji Europejskiej. Obecna edycja odbywa się pod hasłem „Rozszerzanie Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy”. Konkurs odbędzie się 4 marca 2016 r. a nagrodą główną w Konkursie jest indeks na kierunek Europeistyka (prowadzony w języku polskim lub angielskim) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych!

Czytaj więcej...

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2016, godz. 21:31 - Paweł Wojtasik