WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH 2018-19

 

 

 

Prosimy nie zmieniać formatu formularzy przy wypełnianiu


Informacje i dokumenty aplikacyjne

 

Zarządzenie - Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów.pdf

 

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów.doc (przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej, prosimy b. dokładnie zapoznać się z tym dokumentem)

 

Formularz zgłoszeniowy (wraz z zawartą na ostatniej stronie klauzulą informacyjną)

 

Indywidualny program szkolenia.doc

 

STT UMOWY201819.xls 

 

Lista uczelni posiadających ECHE 2018-19.xls


Kody - sektor gospodarki.doc

 

Strona z ofertami szkoleń Integration and Promotion of Staff Training Courses at Universities across Europe (IMMOTION)

 

Informacje i dokumenty dla zakwalifikowanych pracowników

 

Dokumenty wyjazdowe.doc

 

Wskazówki dot. wypełnienia wniosku o delegację

 

Umowa.doc i  Klauzula informacyjna do umowy.doc 

 

Zaświadczenie o pobycie.doc

 

Indywidualny raport z wyjazdu on-line EU survey - wypełniany on-line

 

Sprawozdanie KUL z wyjazdu.doc 

 

 

Dokumenty ubezpieczeniowe


Zgłoszenie do ubezpieczenia.pdf