WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH 2017-18

 

 

 

Prosimy nie zmieniać formatu formularzy przy wypełnianiu


Informacje i dokumenty aplikacyjne

 

Zarządzenie - Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów.pdf

 

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów.doc (przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej, prosimy b. dokładnie zapoznać się z tym dokumentem)

 

Formularz zgłoszeniowy.doc

 

Indywidualny program szkolenia.doc

 

STT UMOWY2017-18.xls

 

Lista uczelni posiadających ECHE 2017-18.xls


Kody - sektor gospodarki.doc

 

 

Informacje i dokumenty dla zakwalifikowanych pracowników

 

Dokumenty wyjazdowe.doc

 

Wskazówki dot. wypełniania wniosku o delegację.doc

 

Umowa.doc

 

Zaświadczenie o pobycie.doc

 

Indywidualny raport z wyjazdu on-line EU survey - wypełniany on-line

 

Sprawozdanie KUL z wyjazdu.doc

 

 

Dokumenty ubezpieczeniowe


Zgłoszenie do ubezpieczenia.pdf