Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

zapraszają na dziesiąty wykład VIII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Sztuka i technologia


Marcin Lachowski
Konstruktywiści - konstruktorzy

Wykład będzie poświęcony działalności rosyjskich konstruktywistów w okresie rewolucji październikowej i czasie porewolucyjnych gwałtownych przemian politycznych. Ich twórczość integralnie była związana z głębokimi przemianami społecznymi, kreśląc utopijny charakter komunistycznego społeczeństwa. Kwestionując zastany porządek artystyczny, w swoich programach, a także realizacjach postulowali wykreślenie nowego obszaru działalności artystycznej, ściśle powiązanej z projektowaniem przemysłowym, produkcją i propagandą wizualną. Podążając w kierunku utylitaryzacji twórczości artystycznej sformułowali program powiązania kreacji artystycznej z pożądanymi przemianami społecznymi. Postulaty awangardy zyskały nierealny i utopijny charakter w totalitarnej rzeczywistości, a artyści stali się zakładnikami scentralizowanych, autorytarnych przemian w Rosji sowieckiej lat 20. i 30. Ich zainteresowania techniką i inżynierią sprzyjały jednak ukształtowaniu nowoczesnego designu w postaci projektowanych monumentów, wnętrz, scenografii, strojów, a wreszcie nowatorskich fotomontaży. Wykład będzie poświęcony tym nowoczesnym (często tylko eksperymentalnym) projektom, które łączyły nowoczesną formę i technikę jako podwaliny "nowej rzeczywistości".


____________________________


8 marca (środa), godz. 17.00
Filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

__________________________


Najnowszy trwający obecnie moment kulminacji związków sztuka - technologia, zapoczątkowany - zdaniem Hala Fostera - w latach 90. XX wieku, wiążę się z cyfryzacją, komputeryzacją i narodzinami społeczeństwa informatycznego. Splot technologii, nauki i kultury prowadzi do rozkwitu technokultury i technonauki. Jak w tym kontekście zmienia się samo pojęcie sztuki i czy w rezultacie rozszerzania jej definicji narasta przepaść pomiędzy "starym" i "nowym"? Czy sztuka dzisiaj, właśnie dlatego, że tak szeroko wchłania zdobycze współczesnego postępu technologicznego, nie zbliża się zadziwiająco do źródłowego pojęcia techne, którym starożytni Grecy ogarniali wszelką wytwórczość? Zagadnienia te wydają się niezwykle aktualne w kontekście narastającej obecności techniki i technologii w rozmaitych przejawach współczesnej praktyki artystycznej, zarówno w sztukach wizualnych, jak też w architekturze, muzyce, filmie i w szeroko rozumianej kulturze wizualnej. Odpowiedzi na liczne pytania z tym związane szukać będą badacze i praktycy różnych dziedzin humanistyki podczas tegorocznej VIII edycji otwartych wykładów o sztuce, przygotowanych przez Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie we współpracy z Instytutem Sztuk Pięknych UMCS, Instytutem Historii Sztuki KUL Jana Pawła II i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych.


____________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2017, godz. 09:12 - Ireneusz Marciszuk