ASPEKT - ZAŁOŻENIE - PRZESĄD (PRZEDSĄD) - STEREOTYP:

Z METODOLOGII I SEMIOTYKI POZNANIA NAUKOWEGO

wtorek sala 107 g. 14.10-15.40 (trzy razy w miesiącu)

 

"Zwolennicy różnych teorii (lub różnych paradygmatów, w szerszym znaczeniu tego terminu) mówią różnymi językami, językami wyrażającymi odmienne przeświadczenia poznawcze, odpowiadające różnym światom. Ich zdolność uchwycenia punktów widzenia oponentów jest zatem nieuchronnie ograniczona niedoskonałością procesu tłumaczenia i określeniem odniesienia" (Th. S. Kuhn, Dwa bieguny, przełożył i posłowiem opatrzył S.Amsterdamski, Warszawa: PIW 1985 s. 25).

Dlaczego myślimy tak, jak myślimy? Czy poznajemy "świat" obiektywnie i przy jakim rozumieniu obiektywności? Jaką rolę - pozytywną czy negatywną - odgrywa w poznaniu język i tradycja? Czy pozostajemy w "okowach" przesądów i w jakim sensie kultura (tradycja) stanowi pozytywny czynnik poznania i rozwoju wiedzy? Co to znaczy, że każde poznanie jest ze swej natury (istoty) wycinkowe i aspektywne a w konsekwencji ograniczone?

Na te i inne pytania, dotyczące poznania, ze szczególnym uwzględnieniem poznania i wiedzy naukowej, wykład będzie szukał odpowiedzi w najnowszych publikacjach z zakresu metodologii i filozofii nauki. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kategoriom: aspektu (punktu widzenia), założenia, przesądu (przedsądu) i stereotypu. Wymagać to będzie wyjaśnienia wielu innych kategorii, jak poznania i wiedzy, obiektywności i racjonalności.

 

 

Autor: Andrzej Bronk
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2008, godz. 22:00 - Andrzej Bronk