Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

zapraszają na dwunasty wykład VIII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Sztuka i technologia


Piotr Celiński
Cyfrowy ekosystem sztuki wizualnej

 

 

Wykład dotyczy charakterystyk wybranych elementów zmiany cyfrowej w kontekście obrazów, ekranów i wizualności. Znajdą się w nim tropy związane ze społeczną i polityczną sytuacją sztuki i komunikacji, ale przede wszystkim próba opisania dynamiki cyfrowego środowiska sztuki – baz danych, algorytmów i sieci.

 


________________________________

5 kwietnia (środa), godz. 17.00
Filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

__________________________

Najnowszy trwający obecnie moment kulminacji związków sztuka - technologia, zapoczątkowany - zdaniem Hala Fostera - w latach 90. XX wieku, wiążę się z cyfryzacją, komputeryzacją i narodzinami społeczeństwa informatycznego. Splot technologii, nauki i kultury prowadzi do rozkwitu technokultury i technonauki. Jak w tym kontekście zmienia się samo pojęcie sztuki i czy w rezultacie rozszerzania jej definicji narasta przepaść pomiędzy "starym" i "nowym"? Czy sztuka dzisiaj, właśnie dlatego, że tak szeroko wchłania zdobycze współczesnego postępu technologicznego, nie zbliża się zadziwiająco do źródłowego pojęcia techne, którym starożytni Grecy ogarniali wszelką wytwórczość? Zagadnienia te wydają się niezwykle aktualne w kontekście narastającej obecności techniki i technologii w rozmaitych przejawach współczesnej praktyki artystycznej, zarówno w sztukach wizualnych, jak też w architekturze, muzyce, filmie i w szeroko rozumianej kulturze wizualnej. Odpowiedzi na liczne pytania z tym związane szukać będą badacze i praktycy różnych dziedzin humanistyki podczas tegorocznej VIII edycji otwartych wykładów o sztuce, przygotowanych przez Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie we współpracy z Instytutem Sztuk Pięknych UMCS, Instytutem Historii Sztuki KUL Jana Pawła II i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych.


________________________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronie:

www.zacheta.lublin.pl

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017, godz. 16:03 - Ireneusz Marciszuk