Egzamin z postępowania cywilnego 

 

W dniu 20 maja 2014 roku od godz. 11.40 odbędzie się egzamin z postępowania cywilnego dla osób, które posiadają indywidualną zgodę na wcześniejsze przystąpienie do sesji egzaminacyjnej. Egzamin nie ma charakteru "zerowego", zaś dodatkowym warunkiem przystąpienia do niego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. Uprzejmie proszę osoby z tej grupy o przekazanie mi drogą mailową informacji o zamiarze przystąpienia do egzaminu w tym terminie.  

Spotykamy się pod salą C-520.

 

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014, godz. 19:59 - Joanna Misztal-Konecka