Prócz dwuczęściowej konferencji w Kanadzie, Uniwersytet Otwarty KUL w ciągu roku 2013 zorganizował również cykle wykładów otwartych. Serie wykładów, które odbyły się w listopadzie zarówno w aglomeracji Toronto, jak i Chicago cieszyły się dużą popularnością i gromadziły często setki osób, a odbywały się w różnych miejscach: szkołach polskich i amerykańskich (m.in. Szkole Polskiej im. św. Jakuba, Notre Dame High School for Girls, Szkole Polskiej im. Św. Ferdynanda), Muzeum Polskim w Ameryce, parafiach polskich (np. parafia św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga, parafia św. Ferdynanda w Chicago). Miejsca zostały zaplanowane celowo tak, by trafić do różnorodnych grup wiekowych i zróżnicowanych pod względem znajomości języka polskiego. Prelegentami byli: ks. prof. Sławomir Nowosad, prof. Jacek Gołębiowski, ks. prof. Leon Dyczewski.

Przekrój osób uczestniczących w wykładach był bardzo szeroki: rodzice dzieci uczących się w polskich i amerykańskich szkołach, przedstawiciele najstarszych kręgów emigracji, młodzież, również osoby z nieco słabszą już znajomością języka polskiego, bądź nawet bez znajomości języka. Po wykładach wywiązywały się dyskusje i zadawano pytania dotyczące przede wszystkim rzeczywistości współczesnej Polski, zagadnień kulturowych i społecznych, wartości płynących z uczenia się języka polskiego, znaczenia osiągnięć gospodarczych i politycznych Polski w ostatnim ćwierćwieczu, stosunków międzynarodowych, zagadnień historycznych. Podkreślano wagę  bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem akademickim, profesjonalizm przekazu i proszono o kontynuację, chociażby z uwagi na możliwość dyskusji i wyjaśnień przekazów dochodzących w sposób pośredni do środowisk polonijnych.

Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Otwarty KUL, a osobami koordynującymi: dyrektor tej agendy p. Anna Tarnowska-Waszak,  Prezes Towarzystwa Przyjaciół i Absolwentów KUL w Chicago p. Alicja Pożywio. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji zarówno konferencji jak i wykładów otwartych należą się ks. Januszowi Błażejakowi z Missisaugi w Kaandzie  i ks. Zdzisławowi Torbie z Chicago. Projekt był współfinansowany ze środków otrzymanych z MSZ w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.