W dniach 12-18 października br. z serią wykładów otwartych przebywa w Chicago ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad. Wykłady mają miejsce w kilku ośrodkach, m.in. w parafii pw. św. Ferdynanda, u ojców cystersów oraz ojców jezuitów. Kulminacyjnym punktem wizyty będzie wystąpienie księdza profesora podczas archidiecezjalnej Katechetycznej Konferencji „The Harvest is Abundant: Go!” w dniu 18 października. Jest to doroczne spotkanie gromadzące około 2000 nauczycieli, katechetów, wychowawców i rodziców z archidiecezji Chicago, odbywające się w trzech językach: angielskim, hiszpańskim oraz polskim. Wykład przedstawiciela środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będzie mieć miejsce po raz pierwszy w historii tych konferencji.
Wykłady koordynowane są przez Uniwersytet Otwarty KUL we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół i Absolwentów KUL w Chicago.