xx

Wykaz konferencji
Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 
          1990

 1. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Lublin, 12 listopada 1990 r.[1]

  1991
 2. Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Hospicjum „Roma”, Warszawa, 6 listopada 1991 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[2].

  1992
 3. Sesja Naukowa, Warszawa, 7 maja 1992 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Zespół Oficjałów Sądów Kościelnych w Polsce[3].
 4. Drugie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Warszawa, 10 listopada 1992 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[4].

  1993
 5. VIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego „Kościół i państwo we współczesnych systemach prawnych”, KUL, Lublin, 14-19 września 1993 r. Organizatorzy: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (Stowarzyszenie Kanonistów Polskich wzięło udział w przygotowaniach do VIII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego)[5].
  Podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego w Lublinie, 15 września 1993 r. w gmachu KUL odbyło się Trzecie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich[6].

  1994
 6. Czwarte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (sesja naukowa i sesja organizacyjna), Warszawa, 24 października 1994 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[7].

  1995
 7. Piąte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Warszawa, 18 października 1995 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[8].

  1996
 8. Ogólnopolskie Sympozjum „Akcja Katolicka w Polsce” połączone z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wrocław, 10-11 września 1996 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wrocławski Sąd Metropolitalny[9].

  1997
 9. Sympozjum „Zdolność do małżeństwa – osobowość kandydata” połączone z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Olsztyn, 16-17 września 1997 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Warmiński Sąd Metropolitalny[10].

  1998
 10. Międzynarodowa Konferencja „Demokratyczne państwo prawne a wartości chrześcijańskie w kulturze europejskiej. Doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, KUL, Lublin, 24-27 września 1998 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Fundacja dla Rozwoju Europejskiej Kultury i Prawa w Lublinie[11].

  1999
 11. Międzynarodowa Konferencja „Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Sandomierz, 13-14 września 1999 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi w Sandomierzu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[12].
  [Publikacja: Krukowski Józef (red. nauk.), Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie. Materiały Międzynarodowej Konferencji, Sandomierz, 13-14 września 1999 r., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, ss. 157, ISBN 83-7306-011-1.]

  2000
 12. Konferencja Naukowa „Struktury terytorialne i personalne w Kościele. Zasady wzajemnej autonomii i współpracy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Przemyśl, 18-19 września 2000 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Przemyślu[13].

  2001
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana w ramach obchodów roku Prymasa Tysiąclecia „Struktura i zadania kurii diecezjalnej”, Warszawa-Praga, 11-12 września 2001 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej[14].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Warchałowski Krzysztof (red. nauk.), Struktura i zadania kurii diecezjalnej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów Roku Prymasa Tysiąclecia przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej (Warszawa-Praga 11-12.09.2001), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003, ss. 156, ISBN 8370722743.]

  2002
 14. Ogólnopolska Konferencja Kanonistów „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Tarnów, 17-18 września 2002 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Papieski Wydział Teologiczny w Tarnowie[15].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Rozkrut Tomasz (red. nauk.), Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 17-18 września 2002, Biblos, Tarnów 2004, ss. 146, ISBN 83-7332-183-7.]

  2003
 15. IV Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, zorganizowana z okazji 10. rocznicy podpisania konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską pod patronatem Prymasa Polski, KUL, Lublin, 1-2 września 2003 r. Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze, Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in der EU w Bischofsgrün, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[16].
  [Publikacja: Krukowski Józef (red.), Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin, 1-2 września 2003, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 226, ISBN 83-7306-179-7.]
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania” z okazji 20. rocznicy wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego, KUL, Lublin, 8 grudnia 2003 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL[17].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 153, ISBN 83-7363-170-4.]

  2004
 17. Krajowa Konferencja Naukowa „Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz rodziny” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, Łomża, 6-7 września 2004 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[18].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Śliwowski Tadeusz (red. nauk.), Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską, Łomża, 6-7 września 2004, Redakcja „Głosu Katolickiego”, Łomża 2005, ss. 172, ISBN 83-917258-4-7.]
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ecclesia et Status” z okazji 40-lecia pracy naukowej i 20-rocznicy pracy w Papieskiej Radzie ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w Watykanie ks. prof. Józefa Krukowskiego, KUL, Lublin, 4 listopada 2004 r. Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[19].
  [Publikacja: Sitarz Mirosław (red.), Ecclesia et Status. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 168, ISBN 83-7363-226-3.]

  2005
 19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Sandomierz, 7-9 września 2005 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[20].
  [Publikacja: Dzięga Andrzej, Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny, Wydawnictwo i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, ss. 240, ISBN 83-7300-558-7.]

  2006
 20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Szczecin, 4-5 września 2006 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego[21].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Maćkowski Andrzej (red.), Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ss. 268, ISBN 978-83-89872-17-3.]

  2007
 21. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Radom, 4-5 września 2007 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL[22].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Fundowicz Sławomir, Sitarz Mirosław (red. nauk.), Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, 4-5 września 2007 r., Radom, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2010, ss. 164, ISBN 978-83-61147-76-3.]

  2008
 22. Konferencja Naukowa „Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji”, Warszawa, 10 kwietnia 2008 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie[23].
  [Publikacja: Wroceński Józef, Pietrzak Helena (red.), Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 224, ISBN 978-83-7072-493-1.]

 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce” pod patronatem J. E. Ks. Abpa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Łódź, 3-4 września 2008 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Łodzi, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie[24].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Tracz Zbigniew (red.), 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009, ss. 241, ISBN 978-83-89790-61-3.]

  Informacja na stronie Archidiecezji Łódzkiej 1.
  Informacja na stronie Archidiecezji Łódzkiej 2.

  2009
 24. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Częstochowa, 8-9 września 2009 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[25].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Dziub Krzysztof (red.), Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, ss. 219, ISBN 978-83-7306-469-0, ISBN 978-83-7702-038-8.]
  Sprawozdanie z konferencji.
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP.

  Informacja na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry.

  2010
 25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Kanonicznego „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele” pod patronatem J. E. Ks. Bpa Andrzeja Suskiego, Biskupa Toruńskiego, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Toruń, 7-8 września 2010 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Biskupia w Toruniu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[26].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Kraiński Wiesław, Sitarz Mirosław (red.), Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Scripta Theologica Thoruniensia (20), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 246, ISBN 978-83-231-2707-9.]

  Informacja na stronie miasta Torunia.

  2011
 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Postępowanie administracyjne w Kościele”, Lublin, 6 czerwca 2011 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie[27].
  Sprawozdanie z konferencji.

 27. Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Aula Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 14 września 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP.

  2012
 28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Gdańsk Oliwa, 9-11 września 2012 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna Gdańska, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[28].
  [Publikacja: Głódź Sławoj Leszek, Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Prace Wydziału Nauk Prawnych 50, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 293, ISBN 978-83-7306-616-8.]
  Sprawozdanie z konferencji.
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP.

  Informacja na stronie Gość.pl.

  2013
 29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pod patronatem Ks. Bpa Prof. Dra hab. Kazimierza Ryczana „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Kielce, 5-7 września 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Świętokrzyski Instytut Teologiczny, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[29].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Pieron Bartłomiej (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Prace Wydziału Nauk Prawnych 53, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 197, ISBN 978-83-7306-659-5.]
  Sprawozdanie z konferencji.
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP.

  Informacja na stronie Diecezji Kieleckiej.

  2014
 30. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 7 czerwca 2014 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie[30].
  Sprawozdanie z konferencji.

 31. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Abp. Dr. Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 8-10 września 2014 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL[31].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Pastwa Andrzej (red.), II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Prace Wydziału Nauk Prawnych 62, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 338+6 nlb, ISBN 978-83-7306-694-6.]
  Sprawozdanie z konferencji.
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP.

  Informacja na stronie Archidiecezji Katowickiej 1.
  Informacja na stronie Archidiecezji Katowickiej 2.

  2015
 32. Międzynarodowa Konferencja NaukowaReddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego”, KUL, Lublin, 27 stycznia 2015 r. Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  Sprawozdanie z konferencji.

 33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie” zorganizowana pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UKSW Ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego z okazji 50-lecia zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II, UKSW, Warszawa, 20 maja 2015 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Stawniak Henryk (red.), Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 350, ISBN 978-83-7306-684-7.]
  Sprawozdanie z konferencji.

 34. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 6 czerwca 2015 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[32].
  Sprawozdanie z konferencji.

 35. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Łomży, Sąd Biskupi w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL[33].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Borawski Ireneusz (red.), Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Prace Wydziału Nauk Prawnych 66, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 232, ISBN 978-83-7306-734-9.]
  Sprawozdanie z konferencji.
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP.

  Informacja na stronie Diecezji Łomżyńskiej.

  2016
 36. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 4 czerwca 2016 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[34].
  Sprawozdanie z konferencji.

 37. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa dr. Wiesława A. Meringa Biskupa Włocławskiego „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Włocławek, 5-7 września 2016 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL[35].

  Informacja na stronie Diecezji Włocławskiej 1.
  Informacja na stronie Diecezji Włocławskiej 2.

   

  Zestawiła

  Magdalena Sawa


[1] J. Krukowski, Słowo wstępne, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 1991, nr 1, s. 1.

[2] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 1991, nr 1, s. 23.

[3] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 2 (1992), nr 1 (2), s. 1.

[4] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 2 (1992), nr 2 (3), s. 1.

[5] J. Krukowski, VIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 3 (1993), nr 2 (5), s. 23.

[6] R. Sztychmiler, Trzecie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 3 (1993), nr 2 (5), s. 1.

[7] R. Sztychmiler, Czwarte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 4 (1994), nr 2 (7), s. 1.

[8] Cz. Bielec, Piąte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Warszawa 18 X 1995 r., Sprawozdanie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 5 (1995), nr 2 (9), s. 2.

[9] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 5 (1995), nr 2 (9), s. 1; M. Sitarz, Dwadzieścia lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 20 (2010), nr 23, s. 21.

[10] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 6-7 (1997), nr 1 (10), s. 1.

[11] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 8 (1998), nr 1 (11), s. 1.

[12] Zaproszenie, program konferencji, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 9 (1999), nr 1 (12), s. 1-4; M. Sitarz, Sprawozdanie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 10 (2000), nr 1 (13), s. 3-4; M. Sitarz, Dziewiąte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 10 (2000), nr 1 (13), s. 5.

[13] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 10 (2000), nr 1 (13), s. 1-2.

[14] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 11 (2001), nr 1 (14), s. 1.

[15] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 12 (2002), nr 15, s. 1.

[16] Program, w: Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin, 1-2 września 2003, red. J. Krukowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 217.

[17] M. Sitarz, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 14 (2004), nr 17, s. 19.

[18] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 14 (2004), nr 17, s. 3-4.

[19] M. Sitarz, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ecclesia et Status, „Przegląd Uniwersytecki” 16 (2004), nr 6 (92), s. 19.

[20] W. Kacprzyk, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 16 (2006), nr 19, s. 8; Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 15 (2005), nr 18, s. 3-4.

[21] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 16 (2006), nr 19, s. 5-6.

[22] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 17 (2007), nr 20, s. 1-2.

[23] M. Sitarz, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 18 (2008), nr 21, s. 17.

[24] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 18 (2008), nr 21, s. 1-2.

[25] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 19 (2009), nr 22, s. 5 i 7.

[26] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 20 (2010), nr 23, s. 5 i 7.

[27] M. Lewicka, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Postępowanie administracyjne w Kościele, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 22 (2012), nr 25, s. 5.

[28] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 22 (2012), nr 25, s. 1 i 3.

[29] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 6 i 9.

[30] A. Słowikowska, P. Zając, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 roku, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 1, s. 269.

[31] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 24 (2014), nr 27, s. 5; P. Brol, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Katowice, 8-10 września 2014, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 2, s. 239.

[32] A. Słowikowska, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 6 czerwca 2015 roku, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 2, s. 225.

[33] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 25 (2015), nr 28, s. 5; A. Słowikowska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 26 (2016), nr 29, s. 109-110.

[34] M. Turek, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI (2016), nr 13 (1), s. 97.

[35] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 26 (2016), nr 29, s. 5.

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 08:58 - Magdalena Sawa