Wykaz specjalizacji płatnych

dla studentów, którzy rozpoczęli je w roku akademickim 2011/2012

 

Wysokość opłat za specjalizacje: 450 zł za każdy semestr

 

Studia I stopnia

1. Wydział Teologii

Nauki o rodzinie, specjalizacja pracownik socjalny (360 godz.)

 

2.Wydział Filozofii

specjalizacje nauczycielskie główne (każda ponad 300 godz.): filozofia, przyroda, etyka, wiedza o kulturze

specjalizacje nauczycielskie dodatkowe: filozofia, wiedza o kulturze, przyroda

 

3. Wydział Nauk Humanistycznych

Filologia niderlandzka, w modułach: Komunikacja w biznesie (330 godz.), Opcja specjalizacyjna anglistyczna (360 godz.)

Filologia romańska, w spec. nauczycielskiej (300 godz.)

Filologia słowiańska, spec. nauczycielska (330 godz.), Język komunikacji biznesowej (330 godz.)

Historia sztuki, w modułach: spec. nauczycielska (390 godz.), Muzealnictwo i ochrona zabytków (330 godz.); Sztuka w przestrzeni publicznej (390 godz.)

 

Studia II stopnia

1. Wydział Nauk Humanistycznych

Filologia angielska, stacjonarne II stopnia w spec. Ttranslatoryka (480 godz.)

Filologia klasyczna, stacjonarne II stopnia, w spec. nauczycielskiej (90 godz.)

Filologia słowiańska, stacjonarne II stopnia, w modułach: spec. nauczycielska (60 godz.), spec. tłumaczeniowa (225 godz.)

Historia, stacjonarne II stopnia, w specjalizacjach: Geoinformacyjnej (360 godz.), Wojskowohistorycznej (345 godz.), Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (315 godz.), Medieuropeistycznej (450 godz.)

Historia sztuki, stacjonarne II stopnia, w modułach: spec. nauczycielska (60 godz.), Muzealnictwo i ochrona zabytków (330 godz.), Sztuka w przestrzeni publicznej (390 godz.)

 

2. Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika w specjalizacjach (po 195 godz. każda):

1) Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka;

2) Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej;

3) Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego;

4) Pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym;

5) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja;

6) Psychopedagogika specjalna z logopedią;

7) Animacja kultury z arteterapią;

8) Doradztwo zawodowe i edukacja medialna;

9) Edukacja dorosłych i gerontologia

 

Dodatkowa specjalność nauczycielska na Wydziale Nauk Humanistycznych jest bezpłatna.

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2012, godz. 08:17 - Magdalena Grela-Tokarczyk