Wykaz wszystkich kandydatów na posłów
do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

 

 

Wydział Teologii (5 mandatów):

 

1.

Paweł Fil

Nauki o rodzinie II rok II stopnia

2.

Aya Lidia Al Azab

Muzykologia II rok I stopnia

3.

Anna Lewandowska

Praca Socjalna III rok I stopnia

4.

Ilona Konieczna

Nauki o rodzinie I rok II stopnia

5.

Weronika Tomaszewska

Praca Socjalna III rok I stopnia

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (9 mandatów):

 

Komitet Wyborczy:
Prawi, Mocni, Sprawiedliwi  
Zebrał: 57 Podpisów poparcia

1.

Miłosława Malinowska

Prawo

IV rok

2.

Dawid Czajkowski

Prawo

IV rok

3.

Tomasz Zarębski

Prawo

III rok

4.

Bartłomiej Mrozek

Prawo

III rok

5.

Karolina Piasecka

Prawo

II rok

6.

Szymon Milewski

Prawo

II rok

7.

Adam Michalczewski

Prawo

I rok

8.

Mateusz Gabryel

Prawo

IV rok

9.

Paweł Dyszewski

Prawo

IV rok


Kandydaci niezrzeszeni:

 

1.

Jakub Szymański

Prawo

II rok

 

Wydział Filozofii (3 mandaty)

 

1.

Kacper Sakowicz

Filozofia II rok II stopnia

2.

Kinga Olszewska

Retoryka Stosowana III rok I stopnia

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych (8 mandatów):

 

Komitet Wyborczy: 
FILOROMA       
Zebrał: 30 Podpisów poparcia

1.

Miguel Naueje

Filologia romańska

I’I°

2.

Aleksandra Dyderska

Filologia romańska

I’I°

3.

Jakub Piotr Duralak

Filologia romańska

I’I°

4.

Monika Ewa Romaniuk

Filologia romańska

I’I°

5.

Magdalena Tymoszuk

Filologia romańska

I’I°

6.

Aleksandra Ziętkowska

Filologia romańska

I’I°

7.

Przemysław Jóźwiak

Filologia romańska

I’I°

8.

Paulina Aniela Rozmus

Filologia romańska

I’I°

9.

Ewa Ściegińska

Filologia romańska

I’I°

10.

Karolina Rembiszewska

Filologia romańska

I’I°

11.

Edyta Putowska

Filologia romańska

I’I°

 

 

Komitet Wyborczy:
PRO PUBLICO BONO
Zebrał: 105 Podpisów poparcia

1.

Antoni Domań

Filologia polska

II’II°

2.

Beata Ćwirzeń

Filologia romańska

I’II°

3.

Kamil Niedziałkowki

Filologia germańska

I’ I°

4.

Justyna Niewęgłowska

Edytorstwo

II’ I°

5.

Wojciech Ćwirko

Filologia niderlandzka

II’ I°

6.

Marlena Przygoda

Filologia angielska

II’ II°

7.

Anna Pietrala

Teksty kultury i animacja sieci

III’

8.

Aleksandra Tomaszewska

Turystyka kulturowa

I’ II°

 

 

Wydział Nauk Społecznych (12 mandatów):

 

Komitet Wyborczy:
ACADEMOS      
Zebrał: 365 Podpisów poparcia

1.

Aleksandra Berbeć

Pedagogika

I

2.

Andrzej Błach

Zarządzanie

II

3.

Katarzyna Bukowska

Psychologia

III

4.

Agata Grosicka

Zarządzanie

II

5.

Wiktoria Kostecka

Dziennikarstwo i kom. sp.

I

6.

Paweł Kur

Bezpieczeństwo narodowe

II

7.

Magdalena Pawłowska

Psychologia

III

8.

Zbigniew Piwowarski

Ekonomia

II

9.

Arkadiusz Tabor

Zarządzanie

II

10.

Tomasz Tokarski

Bezpieczeństwo narodowe

II

11.

Karolina Wach

Pedagogika

III

12.

Agata Węglińska

Pedagogika

II

 

 

Komitet Wyborczy:
DZIEWCZYNY W KOSZARACH
Zebrał: 111 Podpisów poparcia

1.

Jagoda Mazurek

Bezpieczeństwo narodowe

II

2.

Monika Bis

Bezpieczeństwo narodowe

II

3.

Paulina Nowicka

Bezpieczeństwo narodowe

II

4.

Kinga Zaborska

Dziennikarstwo i kom. sp.

II

5.

Klaudia Steckiewicz

Bezpieczeństwo narodowe

I

6.

Dominika Pezda

Bezpieczeństwo narodowe

II

7.

Patrycja Kowalska

Bezpieczeństwo narodowe

II

8.

Marcin Wierzchoń

Bezpieczeństwo narodowe

V

9.

Arkadiusz Adamczyk

Stosunki międzynarodowe

I

10.

Bartłomiej Łotys

Bezpieczeństwo narodowe

V

11.

Michał Iwanowski

Bezpieczeństwo narodowe

V

12.

Michał Kruk

Bezpieczeństwo narodowe

V

 

 Kandydaci niezrzeszeni:

 

1.

Marcin Karol Bubicz

Ekonomia II rok

 

 

Wydział Biotechnologii i Nauk O Środowisku (2 Mandaty):

 

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (4 Mandaty):

 

1.

Bartłomiej Pióro

Informatyka II rok

2.

Kamil Rolek

Informatyka II rok

3.

Patrycja Chyżyńska

Gospodarka Przestrzenna III rok

4.

Patryk Sobiesiak

Informatyka II rok

 

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych
w Tomaszowie Lubelskim (2 mandaty):

 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
(4 mandaty):

 

1.

Rafał Drozdowski

Ekonomia II rok II`

2.

Aleksander Jama

Prawo V rok

3.

Karolina Kowalczuk

Socjologia I rok II`

4.

Paweł Pogorzelski

Prawo II rok

 

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (2 mandaty):

 

1.

Maksymilian Kuźmicz

Kolegium MISHuS II rok

2.

Klaudia Rychlik

Kolegium MISHuS I rok

 

Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2015, godz. 23:52 - Paweł Fil