Wykaz zespołów roboczych powołanych na
Radzie Instytutu Pedagogiki w dniu 17.09.2012 r.

a) Zespół ds. opracowania założeń metodologicznych prac

 • prof. dr hab. Roman  Pelczar
 • dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL
 • dr Barbara Wolny
 • dr Justyna Truskolska

b) Zespół ds. promocji Instytutu

 • ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL
 • dr Ewa Sęk
 • dr Marzena Banaczyk
 • dr Krzysztof Przybycień
 • dr Paweł Witek

c) Zespół ds. recenzowania i kwalifikacji artykułów i materiałów opracowywanych dla  studentów w ramach biblioteki cyfrowej

 • ks. prof. dr hab. Jan Zimny
 • dr Anna Różyło
 • dr Wacław Kędzior

d) Zespół ds. przygotowania zagadnień do obrony prac dyplomowych

 • ks. prof. dr hab. Marian Wolicki
 • dr Barbara Wolny
 • dr Justyna Kula-Lic
 • dr Magdalena Łuka
 • dr Piotr Nowakowski

e) Zespół ds. projektów i programów badawczych

 • dr Jadwiga Daszykowska
 • dr Justyna Truskolaska
 • dr Piotr Nowakowski

f) Zespół ds. analizy i weryfikacji tematów prac

 • prof. dr hab. Roman Pelczar
 • dr Danuta Grzesiak - Witek
 • dr Magdalena Ruszel
 • ks. dr Bogdan Krempa

g) Zespół d/s analizy i zatwierdzania tematów konferencji organizowanych przez Instytut

 • dr Magdalena Łuka
 • dr Anna Różyło
 • ks. Jerzy Zamorski
 • ks. dr Jerzy Dąbek

h) Zespół d/s przydziału zajęć

 • ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL
 • dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL
 • dr Barbara Wolny
 • dr Jadwiga Daszykowska

i) Zespół d/s weryfikacji i zatwierdzania sylabusów oraz kart przedmiotów

 • ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL
 • dr Jadwiga Daszykowska
 • dr Piotr Nowakowski
 • dr Krzysztof Przybycień
 • dr Paweł Witek

j)  Zespół d/s opracowania programów studiów (zmiany w programach i planach studiów, przydział punktów ECTS)

 • ks. prof. dr hab. Marian Wolicki
 • ks. dr Jerzy Dąbek
 • dr Anna Różyło
 • dr Justyna Truskolaska
 • dr Magdalena Łuka
 • drJustyna Kula-Lic

k)  Zespół d/s jakości

 • dr Barbara Wolny
 • prof. dr hab. Roman Pelczar
 • dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL
 • ks. dr Jerzy Dąbek
Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2013, godz. 12:40 - Rafał Podleśny