Dnia 24 kwietnia 2018 roku Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zorganizowało wykład pt. "Napoleon, archiwa i planszówki", który wygłosił doktor Marcin Baranowski (Instytut Historii KUL). Dotyczył on głównie warunków kwerendy w centralnych archiwach francuskich oraz problemu stresu bojowego na wojnie. Wywołał on ożywioną dyskusję wśród licznie zgromadzonych słuchaczy. Na koniec doktor Baranowski zaprezentował grę planszową "Uniwersytet niepodległy", której współautorem jest wraz z doktorem Andrzejem Gładyszem (Instytut Muzykologii KUL), a która to ukazuje się na stulecie naszego Uniwersytetu. Cieszymy się z Państwa obecności na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez KNHS KUL. 

Więcej [+]

Autor: Dawid Kurjaniuk
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 20:36 - Dawid Kurjaniuk-Krajewski