Wykład „Św. Mikołaj z Myry - rozwój kultu i tradycji od IV w. do czasów nowożytnych"

Św. Mikołaj z Myry - rozwój kultu i tradycji od IV w. do czasów nowożytnych"Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej zapraszają na posiedzenie naukowe z referatem ks. prof. dr. hab. Józefa Naumowicza (UKSW) „Św. Mikołaj z Myry - rozwój kultu i tradycji od IV w. do czasów nowożytnych". Posiedzenie rozpocznie się w czwartek 13. grudnia 2018 r. o godz.18.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-243.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2018, godz. 11:39 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2018-12-03