5-letnie studia magisterskie, kierunek: filologia polska KUL,

praca magisterska: „Ślad dłoni szukający..." Posągi, kamienie, kształty w poezji Zbigniewa Herberta

 

IV rok historii sztuki KUL

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2009, godz. 16:32 - Jacek Hnidiuk