studia magisterskie 2006-2011 filologia polska, WNH, KUL
studia licencjackie 2009-2012 pedagogika, UMCS
2011 praca magisterska: Problem zdrady w twórczości Elizy Orzeszkowej.
2012 praca licencjacka: Edukacja kulturalna uczniów gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
studia doktoranckie 2011- filologia polska, WNH, KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2013, godz. 13:52 - Aleksandra Dziak