1992

uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej „Groteska literacka w szkole”.

2009 

uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie dorobku naukowego oraz książki habilitacyjnej Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2012, godz. 15:15 - Aleksandra Dziak