Studia licencjackie z filologii polskiej (2007-2010) 

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tytuł licencjata (2010)

na podstawie pracy: Romantyczna literatura dla dzieci i o dzieciach napisana pod kierunkiem dr Moniki Kuleszy-Gierat, recenzent dr Małgorzata Cwenk

 

Studia magisterskie z filologii polskiej (2010-2012)

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej (2012) 

 

na podstawie pracy: Desakralizacja jako kategoria porządkująca świat przedstawiony  w prozie Józefa Baua napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka, recenzent dr Monika Szabłowska-Zaremba

 

Studia doktoranckie (2012- )

 

Komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Studia podyplomowe

(2015-2016)

Totalitaryzm-nazizm-Holokaust prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Praca dyplomowa: Pierwsze chwile wolności w zapiskach. Propozycja wykorzystania materiałów archiwalnych na lekcjach języka polskiego, napisana pod kierunkiem dr. Piotra Trojańskiego

Szkolenie

(1-7.07.2014  r.)

udział w IX Letniej Szkole Nauczania o Holokauście organizowanej przez Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, USA

Szkolenie

(8-20.11. 2015 r.)

Judaizm – dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust. Seminarium dla nauczycieli i edukatorów z Polski, Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie

Szkolenie

(1-4.07.2016 r.)

udział w II Letniej Szkole Drugiego Stopnia Nauczania o Holokauście organizowanej przez Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Szkolenie

(1-4.07.2016 r.)

udział w seminarium „Świadectwa Zagłady” w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2016, godz. 22:30 - Agnieszka Karczewska