Studia licencjackie z filologii polskiej (2007-2010) 

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tytuł licencjata (2010)

na podstawie pracy: Romantyczna literatura dla dzieci i o dzieciach napisana pod kierunkiem dr Moniki Kuleszy-Gierat, recenzent dr Małgorzata Cwenk

 

Studia magisterskie z filologii polskiej (2010-2012)

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej (2012) 

 

na podstawie pracy: Desakralizacja jako kategoria porządkująca świat przedstawiony  w prozie Józefa Baua napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka, recenzent dr Monika Szabłowska-Zaremba

 

Studia doktoranckie (2012- )

 

Komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Studia podyplomowe

(2015-)

Totalitaryzm-nazizm-Holokaust prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Szkolenie

(1-7.07.2014  r.)

udział w IX Letniej Szkole Nauczania o Holokauście organizowanej przez Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, USA.

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2015, godz. 22:46 - Agnieszka Karczewska