Studia licencjackie z filologii polskiej  (2010-2013)                                           

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalizacja nauczycielska
Tytuł licencjata (2013)

na podstawie pracy: Historia o wiedźminie według Andrzeja Sapkowskiego na lekcjach języka polskiego w gimnazjum -wybrane zagadnienia. napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Marzec-Jóźwickiej, recenzent dr Anna Adamczuk-Stęplewska

 

 

Studia magisterskie z filologii polskiej (2013-2015)        

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalizacja nauczycielska i antropologiczno-kulturowa
Tytuł magistra (2015)

na podstawie pracy: Teksty kultury popularnej (opowiadanie z nurtu historical fiction, komiks, film) w nauczaniu o Zagładzie na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka, recenzent dr Agnieszka Karczewska

 

Studia doktoranckie (2015- )

 

                                  

Literaturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 19:12 - Agnieszka Karczewska