Studia licencjackie z filologii polskiej

(2010-2013) 

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tytuł licencjata

(2013)

 

na podstawie pracy: Reizm, czyli świat rzeczy w „Lali” Jacka Dehnela  pod kierunkiem dra Lecha Giemzy, recenzent ks. dr Grzegorz Głąb.

 

Studia magisterskie

z filologii polskiej

(2013-2015)

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej (2015) 

na podstawie pracy: Świat toposów kulturowych w poezji socrealistycznej Arnolda Słuckiego pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka, recenzent dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

 

Studia doktoranckie (2015- )

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 19:47 - Agnieszka Karczewska