Studia magisterskie z filologii polskiej

(2005-2009)

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej

(2009) 

 

na podstawie pracy: Topos Ziemi Obiecanej w tomie opowiadań Obrazki izraelskie Józefa Kornbluma napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka

 

Studia doktoranckie

(2013- )

Komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 20:30 - Agnieszka Karczewska