Wykształcenie i szkolenia zawodowe:

  • uzyskanie tytułu doktora n. humanistycznych w zakresie psychologii (14 czerwiec 2012)

  • podstawowy kurs psychoterapii - czteroletnie szkolenie podyplomowe z zakresu systemowej terapii rodzin organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii AM oraz Zakład Terapii Rodzin - Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie (2004-2009r)

  • specjalista w zakresie wspomagania pracy szkół realizowanych w zakresie zadań szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (2014)
  • specjalista ds. pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie (2014)
  • miesięczne staże terapeutyczne: we Włoszech (Comunita Terapéutica „La Tore”), Belgii ( Trempoline, Châtelet, oraz De Sleutel) w Hiszpanii (Proyecto Hombre) w ramach programu ECEtt training by travel (2007/2008)

  • szkolenie z zakresu opiniowania psychologicznego w postępowaniu sądowym i przygotowawczym, zorganizowane przez Warszawski Oddział Terenowy PTP (2006r- uzyskane uprawnień biegłego sądowego)

  • szkolenia z metod projekcyjnych (m.in Rysunek Rodziny, Test Kolorów Lüschera, metoda Rorchacha w systemie Piotrowskiego i Exnera)

  • podyplomowy cykl szkoleń z zakresu prowadzenia kursów dla narzeczonych (2003-2004r)

  • staże i szkolenia psychoterapeutyczne obejmujące terapię młodzieży i rodziny oraz pracę z osobami uzależnionymi, z zaburzeniami psychicznymi, organizowane m. in. przez Instytut Ericksonowski, Synapsis, Instytut Neurologii i Psychiatrii, AM w Krakowie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (od 2002r. do chwili obecnej).

 


 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014, godz. 21:01 - Hanna Elżanowska