Studia z zakresu prawa kanonicznego (1990-1995)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mgr prawa kanonicznego (1995)

 

Studia z zakresu prawa (1995-2000)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mgr prawa (2000)

 
Dr nauk prawnych (2002) Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Prawa Rzymskiego pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego (rec.: dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK w Toruniu; prof. dr hab. Jerzy Flaga, KUL)
Dr habilitowany w zakresie nauk prawnych (2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2011, godz. 15:38 - Aleksandra Dziak