Studia I stopnia MISHuS

 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów - 180*

*Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy „prawo o szkolnictwie wyższym” (Art. 170a pkt 2) student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania dodatkowych 90 punktów ECTS.

 

Ponieważ studia w Kolegium MISH są prowadzone jako międzyobszarowe studia humanistyczno-społeczne to student realizujący minimum kierunku z obszaru nauk humanistycznych MUSI wybrać część przedmiotów z obszaru nauk społecznych i vice versa.

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013:

liczba punktów ECTS z drugiego obszaru nauk, którą musi zdobyć student, aby móc uzyskać dyplom, wynosi 30.

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014:

liczba punktów ECTS z drugiego obszaru nauk, którą musi zdobyć student, aby móc uzyskać dyplom, wynosi 27.

 

Studia II stopnia MISHuS

 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów - 120*

*Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy „prawo o szkolnictwie wyższym” (Art. 170a pkt 2) student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania dodatkowych 90 punktów ECTS.

 

Ponieważ studia w Kolegium MISH są prowadzone jako międzyobszarowe studia humanistyczno-społeczne to student realizujący minimum kierunku z obszaru nauk humanistycznych MUSI wybrać część przedmiotów z obszaru nauk społecznych i vice versa.

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013:

liczba punktów ECTS z drugiego obszaru nauk, którą musi zdobyć student, aby móc uzyskać dyplom, wynosi 20.

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014:

liczba punktów ECTS z drugiego obszaru nauk, którą musi zdobyć student, aby móc uzyskać dyplom, wynosi 21.

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2013, godz. 12:04 - Magdalena Grela-Tokarczyk