Student zobowiązany jest do dnia 15 czerwca 2018 roku złożyć w Dziekanacie jeden egzemplarz pracy dyplomowej oraz:

 

 • podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego / licencjackiego;

 • oświadczenie do składanej pracy ( z kodem kreskowym);

 • raport podobieństwa pracy (wklejony do pracy)
 • 4 zdjęcia do dyplomu (format: 4,5cm x 6,5 cm).

 

Szczegółowe wymogi dotyczące pracy dyplomowej są następujące:

 1. Praca wydrukowana dwustronnie.

 2. Tekst główny pisany czcionką – 12 pt, przypisy – 10 pt.

 3. Wszystkie strony pracy powinny być numerowane.

 4. Marginesy: górny - 2,0 cm;dolny - 2,0; prawy - 2,0 cm; lewy - 2,5 cm.

 5. Kartki pracy powinny być sklejone (nie bindowane).

 6. Praca obłożona w miękkiej okładce (1 egz. do Archiwum KUL).

 7. Papier zwykły (nie kredowy).

 8. Na karcie tytułowej przy nazwisku powinien być umieszczony numer albumu studenta.

 

Przypomina się o konieczności okazania dowodu osobistego przed rozpoczęciem egzaminu magisterskiego / licencjackiego.

 

 

Opłata za dyplom magisterski / licencjacki w roku akademickim 2017/2018 – 60 zł.

Format zdjęć do dyplomu: 4,5 x 6,5 cm (4 sztuki)

Karty obiegowe do odebrania w Dziekanacie.

Dyplom ukończenia studiów absolwent odbiera osobiście bądź upoważniona przez niego osoba.

Autor: Katarzyna Lisiak-Duszenko
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018, godz. 10:09 - Katarzyna Lisiak-Duszenko