Wymogi redakcyjne dotyczące zgłaszanych tekstów obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku

 

 

1. Autor

- imię i nazwisko autora;

- nazwa katedry oraz uczelni, którą autor reprezentuje;

- zdjęcie autora.


 

2.Artykuły

- tytuł w języku polskim oraz w języku, w którym sporządzono streszczenie

- czcionka Times New Roman;

- wielkość czcionki 12;

- interlinia 1,0;

- przypisy umieszczone bezpośrednio w tekście, w nawiasach kwadratowych;

- objętość tekstu - minimum 4000 znaków ze spacjami;

- streszczenie w jednym z wymienionych języków (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski) minimum 1000 znaków ze spacjami - maksimum 2500 znaków ze spracjami;

- 3 słowa kluczowe: zarówno w języku polskim, jak i w języku, w którym sporządzono streszczenie


 

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2014, godz. 17:40 - Andrzej Dzięga