• znaczek ma mieć kształt koła o maksymalnej średnicy 18 cm (docelowo 56 mm)

    na znaczku należy umieścić tekst: „Jan Paweł II - Papież Dialogu"oraz napis XIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
    ewentualnie dodatkowo: Jasna Góra, 10.10.2013 r.

  • liczba kolorów dowolna
  • technika dowolna
  • dla prac wykonanych na komputerze wymagane jest przesłanie wydruku pełno kolorowego wraz z zapisem na płycie

 

Organizatorzy:

  • zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w celach popularyzatorskich i wystawienniczych
  • nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie prac powstałe w czasie przesyłki
  • pozostawiają sobie prawo do nanoszenia drobnych poprawek w projekcie, o ile będzie tego wymagała technologia wykonania znaczka

 

Uczestnicy dostarczają i ewentualnie zgodnie z życzeniem, odbierają prace na własny koszt.