Czy to prawda, że słowo "drzwi" należy wymawiać: [dż-v`-i] (gdzie "dż" to jedna głoska)? Grupy spółgłoskowe "drz" i "trz", występujące w innych wyrazach, słowniki poprawnościowe każą wymawiać jako dwie głoski [d-ż]/[t-sz]? Z czego zatem wynika nieregularność fonetyczna "drzwi"?

 

 

Grupę spółgłoskową drz w wyrazie drzwi można wymawiać:
- [dż-v]
- [dż-ż-v]
Dlatego poprawna jest wymowa: [dż-v'i] i [dż-żv'i]. Realizacja [d-żv'i] uznawana jest za zbyt pedantyczną, a więc niepoprawną. To, jak wymawiamy grupy spółgłoskowe trz lub drz, zależy od tego, czy następuje po nich spółgłoska (jak w wyrazie drzwi), czy też samogłoska (jak w poniższych przykładach). Dlatego wyraz drzazga wymówimy [d-żazga] lub [dż-żazga], ale nie [dżazga], drzemać powiemy [d-żemać] lub [dż-żemać], ale nie [dżemać], podobnie trzeba [t-szeba] lub [cz-szeba], ale nie [czeba].

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013, godz. 10:45 - Natalia Sosnowska