Szanowni Państwo,
Ochotnicze Hufce Pracy uruchomiły Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży – nowoczesny serwis informacyjno-kontaktowy skierowany do osób zainteresowanych usługami OHP.
W celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej, pracownicy OHP często odnoszą się do utworzonego Centrum, wykorzystując skrótowiec ECAM. Na tym gruncie pojawiły się wątpliwości co do wymowy liter akronimu.

Z oczywistych względów poprawna jest forma ECAM, jednak równolegle do niej funkcjonuje wymowa EKAM, która wydaje się być łatwiejsza w użyciu i przyjemniejsza w odbiorze. Skrótowiec ECAM brzmi twardo

i poniekąd sztucznie, jest „fonetycznie nieestetyczny”, zaś wymowa litery C jako K wyraźnie zmiękcza brzmienie akronimu, nadając bardziej pozytywny wydźwięk, niekojarzący się z takimi tworami słownymi jak „tycam” czy „pycam”. Zbliżony skrótowiec SECAM, pochodzący z języka francuskiego i określający system nadawania koloru w telewizji analogowej, wymawiany jest jako SEKAM, jednak jest to nazwa obcojęzyczna i trudno porównywać ją na gruncie języka polskiego.  Tym samym akronimem (SECAM) określa się Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru i zapewne również w tym przypadku litera C przyjmuje wymowę K.
Mając na uwadze powyższe, proszę o wyjaśnienie wątpliwości i stwierdzenie, czy dla potrzeb komunikacji wewnętrznej możliwe jest wyeliminowanie trudnego do wymówienia połączenia fonetycznego i wymawianie skrótowca ECAM jako EKAM.

 

W pewnych przypadkach możliwe jest wyeliminowanie dla potrzeb komunikacji wewnętrznej trudnego do wymówienia połączenia fonetycznego i przyjęcie innego wariantu (mogą mieć na to wpływ względy estetyczne, np. budzenie niewłaściwych skojarzeń). O przyjęciu formy w dużej mierze decydują użytkownicy języka  (jest to tzw. kryterium uzualne, które oznacza stopień rozpowszechnienia jednej z form w uzusie, czyli  zwyczaju językowym). Jeśli chodzi o ECAM, wydaje się, że nie ma potrzeby przyjmowania wariantu wymowy z k. Przyjęcie EKAM mogłoby powodować nieczytelność skrótowca, a poczyniona przez autora/autorkę pytania ocena estetyczna skrótowców (uwaga jakoby ECAM brzmiało twardo, a EKAM znacznie przyjemniej) ma raczej charakter subiektywny. Obcojęzyczne warianty zaś nie mogą stanowić wzoru. 

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 14:47 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn