Diagnozie sytuacji absolwentów KUL na rynku pracy oraz ich ocenie kształcenia na Uczelni służy realizowany od 2011r. monitoring losów absolwentów. Badanie jest prowadzone na podstawie autorskiej koncepcji badawczej powstałej w wyniku współpracy interdyscyplinarnego zespołu przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu opracowanego narzędzia badawczego – elektronicznej ankiety.

 

Uzyskane w toku badania informacje są przydatne w pracach zespołów zajmujących się planowaniem i doskonaleniem programów studiów w uczelni pod kątem zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów poszczególnych kierunków studiów.

 


 

Zapraszamy do lektury raportów z dotychczasowych edycji badania:

 

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL_rocznik 2014 (badanie po roku)

 

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL_rocznik 2012 (badanie po roku)

 

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL_rocznik 2011 (badanie po roku)

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2016, godz. 11:40 - Olga Żarska-Stępień