Zgodnie z informacją przekazaną na X Konferencji Ministra Sprawiedliwości Konferencji z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni wyższych w dniu 5 lutego 2018r. w Popowie Absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jak co roku, wykazali duże zainteresowanie aplikacjami prawniczymi. Spośród Absolwentów, którzy studia na kierunku Prawo ukończyli w roku 2017 do egzaminów wstępnych na aplikacje przystąpiło 140 osób, tj. 45,02 %.

    Absolwenci rocznika 2017 osiągnęli bardzo dobre wyniki podczas egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Aż 101 zdających, tj. 72,14 % osób osiągnęło wynik pozytywny. Nasz Wydział osiągnął najlepszy w historii wynik zdawalności i uplasował się na 5 miejscu wśród 35 jednostek, po Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zdawalność wyniosła 72,33 %.

 

czytaj więcej

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018, godz. 07:49 - Adam Jankowski