Szanowni Państwo,

Informujemy, iż pierwsze jak i kolejne wypłaty wynagrodzenia za staż (stypendium stażowe) wypłacane będą zgodnie z Regulaminem projektu tj. 27/28 każdego dnia miesiąca odbywania stażu. Podstawą wypłaty stypendium stażowego jest lista obecności przesyłana na dzień 26 każdego dnia miesiąca  na adres: stazewnh@kul.lublin.pl.

Autor: Anna Branica
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2016, godz. 10:11 - Anna Branica