1. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Modele gatunkowe kołysanki w literaturze polskiej, żydowskiej i polsko-żydowskiej przełomu XIX i XX wieku (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2007 r.); recenzenci: dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. Jakub Malik, prof. KUL.
  2. Anna Adamczuk-Stęplewska, Sposoby funkcjonowania polskiej literatury najnowszej w szkole ponadgimnazjalnej w latach 1989-2009 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011); recenzenci: dr hab. Krzysztof Biedrzycki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Józef Fert (KUL).
  3. Aleksandra Dziak, Edukacja polonistyczna w dobie digitalizacji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011); recenzenci: dr hab. Ewa Szczęsna (UW), dr hab. Bogusław Skowronek, prof. UP.
  4. Małgorzata Mazurek, Głosy pozytywistów w "kwestii żydowskiej". O zbiorze "Z jednego strumienia. Szesnaście nowel przez dziesięciu autorów (z przedmową Elizy Orzeszkowej)" (Katolicki Uniwerystet Lubelski Jana Pawła II, 2011), recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Borkowska (IBL PAN); dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL.
  5. Magdalena Bajan, "Warsztaty Polonistyczne" (1992-2001) edukacyjny kwartalnik dla nauczycieli jezyka polskiego. Ujęcie interdyscyplinarne (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2012); recenzenci: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL, dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR. 
  6. Agnieszka Karczewska, "Chwilka Dzieci i Młodzieży" (1925-1937) - czasopismo żydowskie w języku polskim. Próba monografii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2013); recenzenci: dr hab. Bożena Olszewska (UO), dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska (UKSW). 
  7. Natalia Grabska, Zasada indywidualizacji w kształceniu uczniowskich kompetencji analityczno-interpretacyjnych na lekcjach języka polskiego od 2009/2010 roku (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014); recenzenci: prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (UŚ), dr hab. Krzysztof Biedrzycki (UJ/IBE). 
  8. Sylwia Pikula, Problematyka wielokulturowości w kształceniu polonistycznym w gimnazjum. Monografia zagadnienia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014); recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Rott (UŚ), dr hab. Dariusz Skórczewski (KUL). 
  9. Agata Poręba, Dydaktyczna aktywność sieciowa nauczycieli polonistów na poziomie gimnazjalnym (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014); recenzenci: dr hab. Ewa Szczęsna (UW), dr hab. Agnieszka Ogonowska (UP w Krakowie). 
  10. Piotr Kalwiński, Czytelnictwo obowiązkowych lektur w gimnazjum od roku 2009 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015); recenzenci: dr hab. Anna Janus-Sitarz (UJ), dr hab. Wacław Pyczek (KUL).
  11. Marek Sawa, Pamięć o Zagładzie jako kategoria nadrzędna w prozie dzieci Holokaustu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015); recenzenci: dr hab. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), dr hab. Adam Fitas (KUL).
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2015, godz. 06:32 - Agnieszka Karczewska