W związku z zakończeniem procesu oceny nauczycieli akademickich KUL, na podstawie §9 ust. 2 Zarządzenia Rektora KUL z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich podaję listę pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy uzyskali ocenę wyróżniającą:

 

  liczba punktów

Adamowicz Leszek Stanisław, dr hab., prof. KUL, ks.

Bar Wiesław Stanisław, prof. dr hab., ks.

Dąbrowski Marek, mgr

Ganczar Małgorzata, dr

Gileta Justyna Bożena, mgr

Górski Grzegorz Kazimierz, dr hab., prof. KUL

Jońca Maciej Michał, dr hab.

Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna, dr

Münnich Monika, dr

Sieniow Tomasz Andrzej, dr

Sitarz Mirosław, dr hab., prof. KUL, ks.

Słowikowska Anna Maria, dr

Szachoń-Pszenny Anna Honorata, dr

Szczot Jacek Andrzej, dr

Tunia Anna Barbara, dr

Wiak Krzysztof Andrzej, dr hab., prof. KUL

164,5

162,8

72,9

118,8

73,6

201

198,6

127,4

139,8

118

344,5

169,8

115,8

146

115,4

159,1

 

 

Wyróżnionym serdecznie gratuluję i dziękuję za zaangażowanie.

 

 

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2016, godz. 19:42 - Adam Jankowski